• برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های شاد زیستن
  • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های شاد زیستن
  • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت ارتباط موثر و روابط بین فردی
  • همایش بین المللی گفتمان مهدویت
امروز ٦ اردیبهشت ۱٣۹٨ ۱٣:۲۲