• برگزاری کارگاه آموزشی مهارت ارتباط موثر و روابط بین فردی
  • همایش بین المللی گفتمان مهدویت
امروز ۲٧ بهمن ۱٣۹٧ ٠٧:۵٦