• هفته دولت گرامی باد
  • برگزاری مراسم افطاری خیرین دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
  • بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویی از دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
امروز ٦ شهریور ۱٣۹۵ ٠۹:۴۲