٠۱ شهریور ۱٣۹٦
اطلاعيه مهم ثبت نام نيمسال اول97-96

اطلاعيه مهم_ ثبت نام نيمسال اول97-96

 

کلیه دانشجویان گرامی که متقاضی تحصیل در نیمسال اول 97-96 هستند باید در ثبت نام آن، از طریق سامانه آموزش دانشکده، شرکت نمایند. در این خصوص توجه به نکات زیر الزامیست.

1)    عدم شرکت در ثبت نام، به معنای عدم درخواست برای تحصیل در ترم آینده می باشد.

2)  در انتخاب واحدهای درسی، دانشجویان گرامی باید با توجه به برنامه 8 ترمی، آخرین معدل، و رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس، اقدام نمایند.

3)  در هر نیمسال تحصیلی ، اخذ بیش از یک درس از دروس اسلامی ، مجاز نمی باشد.

4)  حداقل واحدهای انتخابی برای دانشجویان غیرفارغ التحصیل12  و حداکثر آن 20 می باشد.

5)  اخذ دروسی که تلاقی زمانی با یکدیگر دارند مجاز نیست.

6)  اخذ دروسی که زمان امتحان آنها با یکدیگر تلاقی دارند مجاز نیست.

7)  اخذ بیش از 14 واحد درسی برای دانشجویان مشروط مجاز نیست.

8)  کلاسهای درس از روز شنبه مورخ 96/6/25 آغاز خواهد شد.

9)  ثبت نام از روز یکشنبه مورخ 96/6/5 تا پایان روز چهارشنبه 96/6/8 از ساعت 9:00 تا 15:00 و مطابق با جدول زمانبندی زیر انجام می شود:

 

جدول زمانبندی ثبت نام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال اول 97-96

ردیف

ورودی

روز ثبت نام

1

93 و ماقبل

یکشنبه 96/6/5

2

94 و ماقبل

دوشنبه 96/6/6

3

95و ماقبل

سه شنبه96/6/7

4

دانشجویان میهمان و ثبت نام با تاخیر

چهارشنبه 96/6/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور آموزش  1396/05/2