حوزه معاونت امور بین الملل

 

معاونت امور بین الملل

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی :                   دکتر سید مهدی رفیعائی

رشته تحصیلی :                                   مهندسی مواد

پست الکترونیک :                              rafiaei@gut.ac.ir

شماره تلفن :                                      57240065-031