معاونت امور بین الملل

 

معاون امور بین الملل

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی :                   دکتر سید مهدی رفیعائی

رشته تحصیلی :                        مهندسی مواد

پست الکترونیک :                   rafiaei@gut.ac.ir

شماره تلفن :                            57240065-031