حوزه معاونت طرح و برنامه

 

معاونت طرح و برنامه

 


 


نام و نام خانوادگی :     دکتر سید حمید لایق میرحسینی

رشته تحصیلی :                             مهندسی صنایع

پست الکترونیک :                 h.mirhosseyni@gut.ac.ir

شماره تلفن :                                  57241567-031