دکتر سید حامد رضوی - جزوات درسی و نمونه سوال
رج عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ نمرات درس هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته 96-97 اول کارشناسی ارشد دانلود فایل ----
۲ نمرات درس هیدرولیک، نیوماتیک و آزمایشگاه 96-97 اول کارشناسی دانلود فایل ----
٣ نمرات درس طراحی اجزاء 2 96-97 اول کارشناسی دانلود فایل ----